Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 1.  Drept bancar si financiar 
  Avocatii nostri au asistat mari finantatori de pe piata romaneasca si internationala, precum si clienti ai acestora, in cadrul unor diverse operatiuni de finantare (in valoare de mai mult de 200 mil EUR). Experienta lor permite negocierea contractelor de credit, a contractelor de garantii, in sindicalizari precum si in toate tipurile de finantari, precum si in redactarea tuturor acestor documentatii. De asemenea, include si acordarea de asistenta juridica in derularea contractelor de finantare.
Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 2.  Dreptul muncii 
  Echipa de avocati vine cu o expertiza in asistarea si reprezentarea de operatori cu peste 500 angajati, cu privire la redactarea documentatiilor necesare in domeniul dreptului muncii (contracte de munca, contracte de mandat, regulamente de ordine interioara, coduri de conduita, proceduri interne de recrutare, proceduri interne de evaluare a performatelor in munca, etc). In plus, a coordonat proiecte de restructurari de personal, de negociere si de incheiere a contractelor colective de munca.
Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 3.  Concurenta 
  Avocatii nostri au asistat importante intreprinderi din Romania in analiza unor situatii de concurenta neloiala cat si de practici comerciale neconcurentiale, pe tot parcursul procedurilor de investigare. De aceea, au competente vaste in redactarea de opinii juridice cu privire la impactul dreptului concurentei al desfasurarii activitatilor.
Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 4.  Energie 
  Experienta venita din serviciile pentru proiecte de productie a energiei electrice si termice (pe baza de energie eoliana, solara, biogaz precum si de cogenerare de inalta performanta) permite avocatilor nostri sa abordeze cu succes rapoarte de Due Diligence, contracte de finantare specifice proiectelor, contracte de achizitie pentru echipamente specializate, impreuna cu analize si contracte cu privire la terenurile si constructiile necesare centralelor sau parcurilor.
Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 5.  Real Estate 
  Avocatii nostri au intocmit rapoarte de Due Diligence si au participat la achizitionarea si constructia de bunuri imobile avand o valoare ce a depasit 250 mil euro. Au o vasta experienta in redactarea oricaror acte legate de bunuri imobile, contracte de vanzare cumparare, de locatiune si de antrepriza, avand stranse legaturi profesionale cu birouri de notari publici, evaluatori si specialisti in domeniul cadastrului. De asemenea, pot oferi asistenta in litigii de tip imobiliar, atat in achizitii, cat si in contractele de antrepriza.
Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 6.  Dreptul Societatilor Comerciale 
  Avocatii Toacse, Iavolschi si Asociatii sunt implicati activ in multe tranzactii de fuziune sau achizitie, in materia societatilor comerciale (rapoarte de Due Diligence precum si toate documentatiile aferente transferurilor, participand activ in procedurile de infiintare si restructurare a intreprinderilor). De asemenea, au asistat in numerose litigii, in probleme legate de abuzuri de majoritate/minoritate, contestatii, actiuni in anulare a actelor societare, opozitii, cereri interventii in cadrul procedurilor de inregistrare a mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului etc.
Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 7.  Proprietate intelectuala 
  Asistenta in materia proprietatii intelectuale, cu experienta in redactarea de documente cu privire la protectia acestora, cesiunea drepturilor patrimoniale aferente precum si apararea, in fata instantelor de judecata, incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala.
Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 8.  Achizitii publice 
  Expertiza in probleme de participare la procedurile de atribuire prin licitatii publice sau legate de contestarea rezultatelor. De asemenea, asistam la analiza documentatiilor de atribuire si intocmirea ofertelor de participare.
Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 9.  Insolventa 
  Avocatii nostri au o vasta experienta in domeniu, prin reprezentarea a peste 300 de dosare de insolventa (activitate desfasurata atat in interesul creditorilor dar si al debitorilor). Astfel, au fost initiate si finalizate proceduri de insolventa, atat in Bucuresti cat si in tara, unde acestia au participat direct la redactarea planurilor de reorganizare, la formularea si sustinerea in fata instantelor de judecata a contestatiilor formulate in temeiul dispozitiilor legale ce reglementeaza procedura insolventei, la redactarea contractelor de concordat etc.
Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 10.  Recuperare creante 
  Pe langa structurile clasice de recuperare a creantelor ( declansare procedura insolventa, executare silita), avocatii nostri au experienta in intampinarea clientilor prin idei inovative si pot gasi modalitati personalizate fiecarei situatii, propunand strategii in functie de analiza elementelor de interes a fiecaruia dintre acestia.
Toacse, Iavolschi si asociatii
 • 11.  Drept fiscal 
  Toacse, Iavolschi si Asociatii vine cu experienta in dreptul fiscal prin asistenta juridica in emiterea de opinii legale cu privire la normele legale fiscale precum si reprezentare in cadrul inspectiilor fiscale. Echipa noastra a reprezentat numerosi contribuabili in litigii fiscale, multe dintre ele avand ca si rezultat suspendarea efectelor actelor administrativ fiscale pana la solutionarea in fond a demersurilor de anulare a actelor administrative.